طعم شیرین وبلاگ نویسی

۴ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

نمایش کاربران فعال گروه شیرترانیکس

توسط این افزونه شما قادر خواهید بود کاربران فعال گروه خود را به نمایش بگذارید

 • 10 کاربر اولو نشون میده
 • بر اساس کش سیستمه که هر یک ساعت بروز رسانی میشه تغییر زمانش با خودتون

 

 

این فانکشن را در فایل class_network خودتون قرار بدید

public function get_mostactives_users_dayg($force_refresh=FALSE,$g)
		{
			if( ! $this->id ) {
				return FALSE;
			}

			$cachekey	= 'n:'.$this->id.',mostactives_userdayg'.$g;
			$data	= $this->cache->get($cachekey);
			if( FALSE!==$data && TRUE!=$force_refresh ) {
				return $data;
			}
			$data	= array();
			$today_start = mktime(0, 0, 0);
			$this->db2->query('SELECT user_id, COUNT(*) AS c FROM posts WHERE user_id<>0 AND api_id<>2 AND group_id="'.$g.'" AND api_id<>6 AND date > "'.$today_start.'" GROUP BY user_id ORDER BY c DESC LIMIT 10');
			while($obj = $this->db2->fetch_object()) {
				$usr = $this->get_user_by_id($obj->user_id);
				if( !$usr ){
					continue;
				}
				$data[$obj->user_id]	= array($usr->username, $usr->avatar, $obj->c , $usr->fullname);
			}
			$this->cache->set($cachekey, $data, $GLOBALS['C']->CACHE_EXPIRE);
			return $data;
		}

 

این لاین رو هم در فایل
system/controllers/group.php
قبل از

$this->load_template('group.php'); 

قرار بدید

$D->most_posting_dayg = $this->network->get_mostactives_users_dayg(false,$g->id); 

حالا به فایل group.php قالبتون برید و کد زیر را در جای مناسب قرار بدید


 

<!--کاربران فعال روز --><?php if( count($D->most_posting_dayg) > 0 ) { $place = 0; ?>
				<div class="ttl" style="margin-bottom:2px; margin-top:2px;">
            <div class="ttl2">
              <h3 style="font-weight:normal;">کاربران فعال امروز</h3>
						</div>
          </div>

	<div class="greygrad" style="margin-top:1px;"><div class="greygrad2"><div class="greygrad3" align="justify" style="padding:8px 10px 2px 2px;">
			<div class="slimusergroup" style=" margin-bottom:5px;">
				<?php foreach($D->most_posting_dayg as $uid=>$dtls) { ?>
					<div style="float:right;width: 100%;">
				<div style="float:right">
					<a title="" oldtitle="<?= $dtls[3]; ?>" href="<?= userlink($dtls[0]) ?>" class="slimuser" title="<?= htmlspecialchars($dtls[3]) ?>">
						<img src="<?= $C->IMG_URL ?>avatars/thumbs2/<?= $dtls[1] ?>" style="width:16px; height: 16px;">
					</a>
				</div>
				<div style="float:right;margin: 3px 4px 0 0;font: 11px tahoma;">
					<a original-title="<?= $dtls[3]; ?>" href="<?= userlink($dtls[0]) ?>">
						<?= $dtls[3]; ?>
					</a>
				</div>
				<div style="float:left;font: 11px tahoma;margin: 3px 0 0 4px;color:#B1B1B1">
					<?= $dtls[2]; ?> پست
				</div>
			</div>
				<?php } ?>
			</div></div></div>

	</div><?php } ?>
	<!--کاربران فعال روز -->

 

لذت ببرید

۱ نظر
نوید

آموزش نصب شیرترانیکس

در این پست آموزش کامل نصب شیرترانیکس به صورت توضیحی کامل قابل مشاهده است. به زودی آموزش تصویری نیز قرار خواهد گرفت مشکلی بود بنده در خدمتم....

برای مشاهده آموزش به ادامه مطب مراجعه کنید.

۰ نظر
نوید

ارسال پست اتوماتیک بعد از ثبت نام شیرترانیکس

با سلام 

با استفاده از این افزونه کاربر بعد از ثبت نام خودش را در یک پست که متنش را شما مینویسید معرفی میکنه

نویسنده این افزونه جناب سید امیرحسین طاووسی هستند . با تشکر از ایشون

 

۰ نظر
نوید

درج امضا در ارسال های کاربر

توسط این افزونه کاربر شما متنی را به عنوان امضا همیشه زیر پست های خود به نمایش می گذارد که میتواند از طریق تنظیمات آن را تغییر دهد.

۲ نظر
نوید