سلام

طبق این آموزش گزینه شکلک ها در کنار ارسال دیدگاه اضافه خواهد شد که به کاربر این امکان را می دهد تا در ارسال دیدگاه خود بتواند از شکلک های سایت نیز استفاده کند.

برای آموزش نصب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

به فایل‌های View.php و Single_post.php از Themes/*/HTML رجوع نمایید
- کد های زیر را جستجو نمایید (چندین مورد وجود دارد) :

value="<?= $this->lang('post_comments_submit') ?>" />
value="<?= $this->lang('viewpost_comment_submit') ?>" />

کد زیر را بعد از آن قرار دهید (با یک فاصله) :

<?= $this->lang('hdr_help_smileys_with') ?> <a href="javascript:NewWindow ('smileys.html','Smiley','580','380','center','front');"><?= $this->lang('hdr_help_smileys') ?></a>

کد زیر را در System/Languages/Fa/Inside/Global.php کپی نمایید :


'hdr_help_smileys_with'	=>	'با استفاده از',
		'hdr_help_smileys'	=>	'شکلک‌ها',

مشکلی بود در خدمتم