سلام

اگر دقت کرده باشید لینکی را در پست فروم قرار میدهید در شیترانیکس به این صورت به نمایش در میاد مثال : http://uniqelove.ir

اما با این آموزش دیگر لینک ها به این صورت به نمایش در می آیند مثال: [لینک]

توی  single_post.php قالب کد زیر رو پیدا کنید

<a href="<?= htmlspecialchars($D->p->post_attached['link']->link) ?>"  target="_blank" rel="nofollow"><?= htmlspecialchars(str_cut_link($D->p->post_attached['link']->link,$D->parsedpost_attlink_maxlen)) ?></a>
				

اینو جایگزین کنید

<a href="<?= htmlspecialchars($D->p->post_attached['link']->link) ?>"  target="_blank" rel="nofollow">[لینک]</a>

 

همچنین با تغییر دادن [لینک] می توانید متن دلخواه را جایگزین کنید.