سلام

طبق این آموزش به راحتی تعداد کاراکتر ارسالی خود را افزایش دهید.

تنها کوئری زیرا در دیتابیس اجرا کنید:

 

UPDATE `settings` SET `value` = '11000' WHERE `word` = 'POST_MAX_SYMBOLS';

 

بجای 11000 هر عددی که دوست داری کاربران بتونند به اون اندازه کاراکنر ارسال کنند رو قرار بدید.